Rumahtangga yang bahagia bukan terbina semata-mata 

dengan akad nikah yang sah. Ia memerlukan persediaan, 

bukan semata-mata anganan.

No comments:

Post a Comment

(: